Vad är glutamin? Förstå hur detta kosttillskott verkar på vår kropp

Glutamin används ofta som en form av sporttillskott och väcker fortfarande många tvivel om dess effekter på kroppen. När allt kommer omkring klarar hon sig bra eller inte? För att förstå lite mer om detta ämne måste vi först klargöra vad detta element egentligen är och hur det verkar på kroppen av dem som intar det dagligen. Se!

Vetenskapligt är glutamin (C5H10N2O3) en L-a-aminosyra , med en molekylvikt på ungefär 146,15 kda, och kan syntetiseras av alla kroppens vävnader. Det är den vanligaste fria aminosyran i plasma och muskelvävnad, och finns också i relativt höga koncentrationer i andra olika kroppsvävnader.

Glutaminåtgärder i kroppen

Med tanke på dess metaboliska betydelse är det viktigt att det finns konstant tillförsel av glutamin till vävnaderna, dock alltid på ett balanserat sätt. Under förhållanden där konsumtionen överstiger dess syntes kan flera organ påverkas, såsom skelettmuskulatur, lungor, lever och hjärna. Sök därför professionell vägledning innan du börjar avsiktligt använda detta ämne. Bland de olika funktioner som tillskrivs glutamin i människokroppen utmärker sig följande:

- Överföring av kväve mellan organ;

- Ammoniakavgiftning;

- Celltillväxt och differentiering;

- Ger energi till celler i immunsystemet;

- Kedjetransportfordon mellan organen;

- Ger fibroblaster energi, vilket ökar kollagensyntesen;

- Främjar förbättring av tarmpermeabilitet och integritet;

- Ökar motståndskraften mot infektion genom att öka fagocytisk funktion;

- Stimulerar syntesen av citrullin och arginin.

Rekommenderas

10 järnrika livsmedel som du inte får missa i din kost
Vad är lagerbladet för? Upptäck fördelarna och hur du konsumerar det
Vad är ora-pro-nobis-växten för? 5 fördelar med denna grönsak